Privatlivspolitik

Godmorgen! Jeg er glad for at du gerne vil læse Privatlivspolitikken. Jeg er opmærksom på, at du sætter pris på dit private liv, og at du gerne vil beskytte dine personlige oplysninger. For at være med til at skabe denne tryghed, har jeg forberedt dette dokument, hvorigennem jeg simpelt forklarer, hvad jeg bruger dine oplysninger til. Lad mig starte med et par indledende notater. 

 1. Privatlivspolitik, du læser, fastsætter reglerne for behandling af dine personoplysninger indsamlet gennem hjemmesiden www.pretty-simple.eu (i det følgende benævnt Websitet). 
 2. Ejeren af Websitet og dets administrator er Agnieszka Śmiałkowska. 
 3. Du kan skrive til: hello@pretty-simple.eu angående sager vedrørende alle dine personoplysninger. 
 4. Husk, at hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, foretager køb på Websitet, eller kontakter mig, giver du mig dine personoplysninger, og jeg er forpligtet til at gøre alt for at de er sikre, fortrolige, og at de ikke må videregives til tredjeparter, hvis du ikke giver samtykke til det. 

Lad os gå i gang! 

 

§ 1 De registreredes rettigheder

 1. Du har følgende rettigheder:
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – du har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og i givet fald – hvordan de behandles. 
  • Ret til atmodtage en kopi – du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Den første kopi er gratis.
  • Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af har ret til at få den dataansvarlige. 
  • Ret til sletning – du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse. 
  • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling i tilfældet af at oplysningerne er ukorrekte, eller når behandlingen af data er ulovlig. 
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som du har givet til en dataansvarlig, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til. 
  • Ret til modsigelse – du har til enhver tid ret til, af grunde der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 
  • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed – du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, eller tilsynsmyndigheden i det land hvor behandlingen finder sted, hvis du finder ud af, at vi ulovligt behandler dine data. 

2. Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlig og informere den om, hvilken ret og i hvilket omfang du ønsker at udøve.

 

§ 2 Typer af behandlede personoplysninger, formål og retsgrundlag

 1. Dine personoplysninger indhentes i følgende situationer:
  • Tilmelding til nyhedsbrev for at kunne gennemføre nyhedsbrevsservicekontrakten, som leveres elektronisk på grundlag af de regler, der er tilgængelig på Websitet. Ved tilmeldingen behandles følgende oplysninger: navn, mail, dato for tilmelding til nyhedsbrevet og oplysninger om nyhedsbrevs levering. Retsgrundlag artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.
  • Afgivning af en ordre for at gennemføre kontrakten om salg af produkter tilgængelig på Websitet, for at inkludere faktura i bogføringen og til arkiverings- og statistiske formål, herunder identifikation af en tilbagevendende kunde. Oplysninger, som du skal angive, er dit navn og efternavn, faktureringsadresse, mail, telefonnummer og CVR. Afgivning af de ovennævnte oplysninger er frivillig, men nødvendig for at angive en ordre. I tilfældet af en nægtelse, vil det være umuligt at indgå i en aftale om salg af produkter. Dine oplysninger vil opbevares også efter kontraktens opfyldelse. Du må ikke gøre indsigelse mod det, indtil forældelsesfristen for forfølgelsen af krav i henhold til kontrakten er udløbet. Retsgrundlag artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. 
  • E-mail kontakt for at få kontakt. Når du kontakter mig gennem mail, herunder også gennem kontaktformularen, deler du dine oplysninger (mailadresse, eller andet, du oplyser i din besked) med mig. Afgivning af de ovennævnte oplysninger er frivillig, dog nødvendig for at angive en ordre. Retsgrundlag artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.
  • Oprettelse af en konto for at levere kontostyringstjenesten og dens brug, skal du angive oplysninger som din mailadresse og adgangskode. Kontovedligeholdelsestjenesten udføres på grundlag af en aftale indgået på grundlag af de vilkår, der er beskrevet i Forordningen. Du kan til enhver tid beslutte at slette din konto, men vær opmærksom på, at det ikke automatisk sletter dine data fra dataansvarliges database, fordi de skal bruges til mulige krav i forbindelse med kontrakten om levering af elektroniske tjenester. Retsgrundlag artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. 
  • Kommentarer når du tilføjer en kommentar, deler du dine oplysninger forbundet med: navn og efternavn, mailadresse, hjemmesidens adresse og kommentarens indhold. Derudover registrerer systemet IP-adresse, som du brugte, da du skrev kommentaren. Oplysningerne gemmes i WordPress databasen, og de opbevares i hele bloggens driftsperiode. Dine oplysninger bliver behandlet på baggrund af dit samtykke, som følge af tilføjelsen af en kommentar. Oplysningerne, du deler, behandles kun for at offentliggøre din kommentar på bloggen. Vær opmærksom på, at både kommentar og nogle af oplysninger er synlige på bloggen. 
  1.  

 

§ 3 Hvem deles dine oplysninger med og overlades til, og hvor længe de opbevares

 1. Dine oplysninger deles med tjenesteudbydere, som jeg bruger, når jeg driver Websitet og onlinebutikken. Jeg overlader behandling af dine oplysninger til følgende enheder:
  • Kancelaria Laurus Sp.z.o.o. med hovedsædet ved ul. Klasztorna 26/3, 61-779 Poznan med henblik på bogføring 
  • Due to the use of the MailerLite mailing system, which uses servers located outside the European Union, your personal data is transferred to a third country, in this case the United States of America (USA). However, your data is safe, as the supplier of the mailing system guarantees an appropriate level of protection and security of personal data.
  • Your personal data is stored and processed by me until the consent is revoked, and after revocation of consent for a period of time corresponding to the period of limitation of claims that may be incurred by my business and which may be raised against you. Unless a special provision provides otherwise, the limitation period is six years, and for claims for periodic benefits and claims related to running a business – three years.

2. På grund af brug af forsendelsessystemet MailerLite, der bruger servere uden for EU, overlades dine oplysninger til et tredje land, i dette tilfælde USA. Dine oplysninger er dog sikre, da udbyderen af forsendelsessystemet sikrer godt sikkerhedsniveau for personoplysningerne.

3. Dine personoplysninger opbevares og behandles af mig så længe samtykket ikke tilbagekaldes, og efter det blev tilbagekaldt – i perioden, der svarer til forældelsesfrist af klager, der kan rejses af min virksomhed, og som kan rejses mod dig. Medmindre en særlig bestemmelse bestemmer andet, er forældelsesfristen seks år, og for både klager om periodisk ydelse og klager forbundet med virksomhedens drift tre år. 

 

§ 4 Cookies og IP-adresse

 1. Websitet anvender „cookies”, der er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
 2. Cookies anvendes bl.a. til at sikre at Websitet fungerer optimalt, til at forbedre hastigheden og sikkerheden af brug af Websitet, og til anvendelsen af analytiske- og markedsføring værktøjer.
 3. Websitet anvender to typer cookies:
  • Sessionscookies – placeres midlertidigt på din computer, når du besøger Websitet, og sendes mellem din computer og serveren i det tidsrum, hvor du besøger Websitet. Sessionscookies slettes, når du lukker din browser. Disse cookies er afgørende for at nogle af Websitets funktioner fungerer ordentligt.
  • Permanente cookies – cookies, som gemmes på din computer, og som i modsætning til sessionscookies ikke slettes automatisk, når du lukker browseren. Ved hjælp af permanente cookies tilpasses Websitet til dine præferencer (den kan e.eks. være opbygningen af et site, kontrast, skriftstørrelse, valg, el.lign.) 
 4. Websitet anvender egne cookies med henblik på analyser og trafikmåling, især for at skabe anonyme statistikker, som er med til at forbedre Websitets struktur og indhold.
 5. Websitet anvender tredjepartscookies med henblik på:
  • at popularisere Websitet med hjælp af sociale medier såsom Facebook og Instagram (tredjepartscookies administrator Facebook Inc med hovedsædet i USA og Facebook Ireland med hovedsædet i Irland)
  • samling af generelle og anonyme statistiske oplysninger igennem analyse værktøjer Google Analytics (tredjepartscookies administrator Google Polen sp.z.o.o. med hovedsædet i Warszawa).
 6. Cookie-samtykke. Under din første besøg på Websitet vises der en information om anvendelsen af cookies. Ved at acceptere og lukke denne information, giver du samtykke til anvendelsen af cookies i overensstemmelse med bestemmelserne af denne Privatlivspolitik. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og ændre cookies indstillinger i din browser. Vær opmærksom på, at blokere cookies kan gøre, at brug af både Websitet og andre hjemmesider, der anvender cookies, bliver vanskeligere.
 7. Cookies er en pålidelig og sikker mekanisme for din computer. Det er umuligt for virusser og uønsket software at komme ind i din computer med hjælp af cookies.
 8. Serverlogs anvendelsen af hjemmesiden indebærer at sende forespørgsler til en server, hvor Websitet er gemt på. Hver forespørgsel, der er rettet serveren, gemmes i serverlogs. Servelogs indeholder blandt andet din IP-adresse, serverens dato og tid, oplysninger om browseren og operativsystemet, du bruger. Logfiler gemmes og opbevares på serveren. Data gemt i serverlogs er ikke knyttet til bestemte personer, der bruger Websitet, og jeg bruger dem ikke til at identificere dig. Serverlogs udgør kun hjælpemateriale til at administrere Websitet, og deres indhold videregives ikke, udover de personer, der er autoriseret til at administrere serveren.

 

§ 5 Formand for Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger

 1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet i Polen – formanden for Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger med hovedsædet i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktes på følgende måder:
  • Via post: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • Via elektronisk indbakke på hjemmesiden: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
  • Via telefon: +48 (22) 5310300

 

§ 6 Ændringer i privatlivspolitik

 1. Privatlivspolitik kan ændres. Vi gennemgår regelmæssigt denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning, og for at forsyne pålidelige oplysninger angående personoplysninger både til vores abonnenter af nyhedsbrevet og personer, der bruger tjenester på www.pretty-simple.eu. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i Privatlivspolitik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side, og vil blive meddelt dig til den oplyste mailadresse.
 2. Denne Privatlivspolitik er gældende fra 1.10.2021.
 3. Spørgsmål vedrørende Privatlivspolitik skal henvendes til: hello@pretty-simple.eu

 

§ 7 Retsakter omhandlet i klausulen

 1. (GDPR) Databeskyttelsesforordningen, officielt kaldt Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, samt om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

WELCOME
SO GOOD TO SEE YOU HERE :)

Sign up to my newsletter and receive
a 10% bonus for your first purchase.

.

This online store and the entire Pretty Simple brand are for sale. If you are interested please contact me.