Integritetspolicy

God morgon!
Jag är glad att du vill läsa min integritetspolicy. Jag vet att du vill värdesätta din integritet och att du vill skydda din personliga information. För att hjälpa dig med detta har jag förberett det här dokumentet åt dig, där jag helt enkelt förklarar vad dina personuppgifter är till för (i dokumentet använder jag termen personuppgiftsbehandling, vilket betyder vad jag använder dina uppgifter till).
Låt mig börja med några inledande anmärkningar.

 1. Den integritetspolicy du läser anger reglerna för behandling av personuppgifter som erhållits via webbplatsen www.pretty-simple.eu (nedan kallad webbplatsen)
 2. Ägaren av webbplatsen och dess administratör är Agnieszka Śmiałkowska,
 3. I alla frågor som rör din integritet kan du skriva till mig på följande e-postadress: hello@pretty-simple.eu
 4. Kom ihåg att genom att prenumerera på nyhetsbrevet, lägga en beställning på min webbplats eller kontakta mig ger du mig dina personuppgifter, och jag är skyldig att göra mitt bästa för att hålla dina uppgifter säkra, konfidentiella och inte delas med tredje part, om inte ger du ditt samtycke till det.


Låt oss börja!

 

§ 1 Rättigheterna för personer vars personuppgifter avser

 1. Du har följande rättigheter:
  • Rätten till åtkomst – det vill säga att först få bekräftelse från administratören om dina uppgifter behandlas, och sedan få information om hur dina uppgifter används;
  • Rätten att få en kopia av de uppgifter som behandlas. Det första exemplaret är gratis;
  • Rätten till rättelse – d.v.s. begära rättelse av uppgifter om de är felaktiga;
  • Rätten att radera data – det vill säga rätten att bli glömd, om den registeransvarige inte längre har underlag för behandling eller uppgifterna inte är nödvändiga för behandlingsändamål har du rätt att begära att dina uppgifter raderas;
  • Rätten att begränsa behandlingen – du kan begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas om du till exempel ifrågasätter riktigheten av personuppgifter eller om behandlingen är olaglig;
  • Rätt att överföra data – du har rätt att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till administratören och sedan skicka dem till en annan personuppgiftsadministratör du väljer eller att begära att administratören gör det själv.
  • Rätt att invända – du har rätt att när som helst, av skäl relaterade till din speciella situation, invända mot behandlingen av dina uppgifter
  • Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet – om du upptäcker att vi behandlar uppgifter olagligt kan du lämna in ett klagomål till presidenten för personuppgiftsskyddet eller annan behörig tillsynsmyndighet.

2. Om du vill utöva ovan nämnda rättigheter bör du kontakta administratören och informera honom om vilken rättighet och i vilken utsträckning du vill utöva.

 

§ 2 Typ av behandlad information, syften och rättslig grund

 1. Dina personuppgifter samlas in om:
  • Prenumeration på nyhetsbrevet – för att implementera nyhetsbrevets tjänstekontrakt, som tillhandahålls elektroniskt på grundval av de bestämmelser som finns tillgängliga på webbplatsen. Vid prenumeration på nyhetsbrevet behandlar Administratören följande uppgifter: namn, e-postadress, prenumerationsdatum och information om utskick av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. b GDPR.
  • Prenumeration på nyhetsbrevet – för att implementera nyhetsbrevets tjänstekontrakt, som tillhandahålls elektroniskt på grundval av de bestämmelser som finns tillgängliga på webbplatsen. Vid prenumeration på nyhetsbrevet behandlar Administratören följande uppgifter: namn, e-postadress, prenumerationsdatum och information om utskick av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. b GDPR.
  • Lägga en beställning – för att utföra avtalet för försäljning av produkter som finns tillgängliga på webbplatsen, inkludera fakturan i redovisningsdokumentationen och för arkiverings- och statistiska ändamål, inklusive för att identifiera den återkommande kunden. De uppgifter du behöver lämna är ditt för- och efternamn, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, skatte-ID-nummer. Att tillhandahålla dessa uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att göra en beställning. I händelse av avslag kommer det inte att vara möjligt att ingå ett avtal om försäljning av produkter. Dina uppgifter kommer också att lagras efter kontraktets genomförande. Du kan inte invända mot det förrän utgången av preskriptionstiden för att driva fordringar enligt kontraktet. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. b, c GDPR
  • E-postkontakt – för att få kontakt. Genom att kontakta mig via e-post, inklusive formuläret, ger du mig dina uppgifter, till exempel: e-post, du kan också tillhandahålla annan information i meddelandet. Att tillhandahålla dessa uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att få kontakt. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. f GDPR
  • Skapande av konto – för att kunna tillhandahålla kontohanteringstjänsten och dess användning måste du tillhandahålla data som din e -postadress och lösenord. Kontounderhållstjänsten utförs på basis av ett avtal som ingåtts på de villkor som beskrivs i föreskrifterna. Du kan när som helst bestämma dig för att radera ditt konto, men kom ihåg att detta inte automatiskt raderar dina data från administratörens databas, eftersom vi behöver dessa uppgifter för eventuella anspråk relaterade till kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. b GDPR.
  • Kommentarer – genom att lägga till en kommentar på bloggen förser du mig med dina uppgifter inom namn och efternamn, e -postadress, webbadress och innehållet i kommentaren. Dessutom registrerar systemet den IP -adress du använde när du lade till kommentaren. Dessa data sparas i WordPress-databasen och lagras under hela bloggens drift. I detta fall behandlas dina uppgifter på grundval av ditt samtycke som följer av att du lägger till en kommentar. Uppgifterna från dig behandlas enbart i syfte att publicera en kommentar på bloggen. Observera att både kommentaren och viss data syns på bloggen.
  • Klagomål – för att överväga klagomålet behandlar jag de klagandes personuppgifter, särskilt e-postadress, namn, innehållet i klagomålet, omständigheterna kring händelsen som gav upphov till klagomålet, information som erhållits under prövning av klagomålet, inklusive att förklara den händelse som gav upphov till det. Under behandlingen av klagomålet kan annan information behandlas, såsom namn och efternamn, cookies, information om enheter.

 

§ 3 TVem som delar eller anförtror uppgifterna och hur länge de lagras

 1. Dina uppgifter lagras av tjänsteleverantörer som jag använder för att driva webbplatsen och webbutiken. Jag överlåter behandlingen av dina personuppgifter till följande enheter:
  • Budfirman DHL Parcel Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., PostNord AB och dess koncernbolag – för att leverera en fysisk produkt
  • Kancelaria Laurus Sp. z o.o. med huvudkontor på ul. Klasztorna 26/3, 61-779 Poznań – i syfte att reglera fakturor och bokföra
  • LH.pl Sp. z o.o. baserad i Poznań – för att lagra data på servern
  • MailerLite Limited på Irland och MailerLite Inc. I USA – för att använda utskickssystemet

2. Due to the use of the MailerLite mailing system, which uses servers located outside the European Union, your personal data is transferred to a third country, in this case the United States of America (USA). However, your data is safe, as the supplier of the mailing system guarantees an appropriate level of protection and security of personal data.

3. Your personal data is stored and processed by me until the consent is revoked, and after revocation of consent for a period of time corresponding to the period of limitation of claims that may be incurred by my business and which may be raised against you. Unless a special provision provides otherwise, the limitation period is six years, and for claims for periodic benefits and claims related to running a business – three years.

 

§ 4 Cookie-mekanism, IP-adress

 1. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder små filer, så kallade cookies. Cookies är liten textinformation som lagras på din slutenhet (t.ex. dator, surfplatta, smartphone) som kan läsas av mitt IKT -system.
 2. Cookies används bland annat av mig för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, förbättra hastigheten och säkerheten för att använda webbplatsen, samt att använda analytiska eller marknadsföringsverktyg.
 3. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder två typer av filer:
  • Sessionscookies: dessa är information som lagras i webbläsarens minne tills webbläsarsessionen är slut, dvs tills den stängs. Dessa cookies är nödvändiga för att vissa av webbplatsens funktioner ska fungera korrekt.
  • The Website www.pretty-simple.eu uses its own cookies for the purposes of analysis and research as well as audience audit, and in particular to create anonymous statistics that help to understand how you use the website, which allows improving its structure and content.

4. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder sina egna cookies för analys och forskning och publikrevision, i synnerhet för att skapa anonym statistik som hjälper till att förstå hur du använder webbplatsen, vilket gör det möjligt att förbättra dess struktur och innehåll.

5. The Website www.pretty-simple.eu uses external cookies called third-parties cookies in order to:

  • Popularization of the website using social networking sites such as Facebook or Instagram (external cookie administrator Facebook Inc based in the USA or Facebook Ireland based in Ireland)
  • Collecting general and anonymous statistical data via the analytical tools of Google Analytics (external cookie administrator Google Poland sp.z o.o.based in Warsaw).

6. Cookie consent. During your first visit on the Website there is information displayed to you concerning the usage of cookies. Accepting or/and closing this information means that you consent to usage of cookies according to this policy privacy. You can always withdraw your consent by deleting cookies files and changing the cookie settings on your browser. Please keep in mind that that disabling cookies may cause difficulties in using the Website, as well as many other websites that use cookies.

7. The cookie mechanism is safe for your computer. In particular, it is not possible for viruses or other unwanted software to enter your computer in this way.

8. Server logs – using the Website involves sending queries to the server on which the website is stored. Each query directed to the server is saved in the server logs. Logs include Your IP address, server date and time, information about the web browser and operating system you use. Logs are saved and stored on the server. The data stored in the server logs are not associated with specific people using the Website and are not used by me to identify you. The server logs are only auxiliary material used to administer the website and their content is not disclosed to anyone except those authorized to administer the server.

 

§ 5 Ordförande för Personuppgiftskontoret

 1. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Polen är president för personuppgiftsskyddskontoret med sitt säte i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktas på följande sätt:
  • Genom brev: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • Via den elektroniska inkorgen som finns på https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  • Via telefon: (22) 5310300

 

§ 6 Ändringar av sekretesspolicyn

 1. Sekretesspolicyn kan kompletteras eller uppdateras i enlighet med administratörens nuvarande behov för att kunna tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information, både till nyhetsbrevsprenumeranter och personer som använder de tjänster som erbjuds på webbplatsen www.pretty-simple.eu, angående deras personuppgifter och information om dem. Prenumeranter kommer att informeras om eventuella ändringar av sekretesspolicyn via e-post till adressen som de har angett.
 2. Denna integritetspolicy är giltig från 2021-10-01
 3. Skicka alla frågor som rör sekretesspolicyn till: hello@pretty-simple.eu

 

§ 7 Rättshandlingar som avses i paragrafen

 1. GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/ 46 / EG (Europeiska unionens officiella tidning L 2016 nr 119, s.1).

WELCOME
SO GOOD TO SEE YOU HERE :)

Sign up to my newsletter and receive
a 10% bonus for your first purchase.

.

This online store and the entire Pretty Simple brand are for sale. If you are interested please contact me.